Đơn xin công tác

 

Đơn xin công tác là loại đơn phát sinh khi người dùng đi công tác một ngày hoặc nhiều ngày, khi làm đơn công tác sẽ được tính đủ công cho nhân sự đó.

 

Làm sao để sử dụng đơn xin công tác trên 1Office?

 

Để sử dụng đơn xin công tác, bạn theo dõi 3  bước sau: 

 

Bước 1: Cài đặt đơn xin công tác 

Bước 2: Tạo mới đơn xin công tác

Bước 3: Quản lý  đơn xin công tác

 

 

Bước 1: Cài đặt đơn xin công tác

 

Trước khi tạo mới đơn xin công tác, bạn cần thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn xin công tác. Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn xin công tác, xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn

 

Bước 2: Tạo mới đơn xin công tác

 

Để tạo mới đơn xin công tác, thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng ở góc bên phải màn hình> Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng ở góc trái màn hình > Chọn Đơn công tác 
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn để lưu lại

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các trường cần lưu ý: 

STT Tên trường Mô tả
1 Thời gian đi công tác (Thời gian, từ ngày, thời gian, đến ngày) Người dùng nhập thời gian đi công tác (đơn vị tính theo giờ)
2 Địa điểm công tác  Người dùng vào địa điểm công tác 
3 Phụ phí công tác  Người dùng nhập vào những phụ phí phát sinh đi công tác, và số tiền chi trả phụ phí đó. Có thể cộng dòng nhập vào nhiều loại phụ phí
4 Lý do Mô tả lý do nhân sự đi công tác 

 

Bước 3: Quản lý đơn xin công tác

 

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý đơn xin công tác:

 

Cách 1: Quản lý đơn xin công tác tại màn hình danh sách

 

 • Từ biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn xin công tác
 • Tại màn hình Danh sách đơn xin công tác > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn xin công tác.

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Cách 2: Quản lý đơn xin công tác tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn xin công tác, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình.

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các tính năng quản lý đơn từ

 

STT Tính năng Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo mới đơn làm thêm Người tạo đơn

Người quản lý

Tính năng cho phép nhân sự tạo đơn xin công tác hoặc người quản lý có thể tạo hộ đơn xin công tác cho nhân sự
2 Duyệt đơn

Không duyệt đơn

Hoàn duyệt đơn

Người duyệt

Người quản lý

 • Những người được cấu hình làm người duyệt đơn  sẽ có quyền duyệt các đơn từ này. Sau khi được duyệt đơn từ sẽ được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt có thể chọn không duyệt đơn từ. Nếu không được duyệt, đơn từ sẽ không được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt cũng có thể hoàn duyệt lại đơn đã được duyệt hoặc không được duyệt
3 Đính kèm Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn từ
4 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn, người duyệt xuất biểu mẫu đơn xin công tác
5 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện sửa các thông tin trong đơn từ khi đơn từ chưa được duyệt
6 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện xóa đơn từ khi đơn đó chưa được duyệt
7 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép  nhân bản một đơn từ tương tự một đơn đơn từ đã có
8 Lịch sử Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử của đơn từ

 

Sau khi người dùng tạo mới đơn xin công tác, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.

 

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020