Đơn xin thôi việc

Đơn xin thôi việc là loại đơn phát sinh khi nhân sự muốn nghỉ việc ở doanh nghiệp.

 

Làm sao để sử dụng đơn xin thôi việc trên 1Office?

 

Để sử dụng đơn xin thôi việc, bạn theo dõi 3 bước sau: 

 

Bước 1: Cài đặt đơn xin thôi việc

Bước 2: Tạo mới đơn xin thôi việc

Bước 3: Quản lý  đơn xin thôi việc

 

Bước 1: Cài đặt đơn xin thôi việc

 

Để sử dụng được đơn xin thôi việc , bạn cần thực hiện cài đặt lý do thôi việc và quy trình duyệt đơn.

 

Để thực hiện cài đặt lý do đơn thôi việc, thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng mũi tên góc phải màn hình cạnh biểu tượng avatar
 • Chọn Đơn từ > Chọn Lý do đơn theo thôi việc
 • Chọn biểu tượng  ở góc trái màn hình
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn để lưu lại

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

  Để thực hiện cài đặt quy trình duyệt đơn vắng mặt , xem hướng dẫn chi tiết tại  Cài đặt duyệt đơn

 

Bước 2: Tạo mới đơn thôi việc

 

Để tạo mới đơn thôi việc, thực hiện các bước sau:

 

 • Chọn biểu tượng menu ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ > Chọn biểu tượng ở góc trái màn hình> Chọn Đơn xin thôi việc
 • Nhập đầy đủ các thông tin cần thiết
 • Chọn để lưu lại

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các trường cần lưu ý:

STT Tên trường Mô tả
1 Lý do thôi việc Chọn lý do thôi việc trong danh sách lý do của hệ thống
2 Ngày thôi việc Nhập vào thời gian muốn nghỉ việc
3 Nội dung bào giao Nhập vào nội dung bàn giao công việc
3 Mô tả Nhập mô tả

 

Bước 3: Quản lý đơn xin thôi việc

 

1Office cung cấp cho người dùng 2 cách quản lý đơn xin thôi việc:

 

Cách 1: Quản lý đơn thôi việc tại màn hình danh sách

 

 • Từ biểu tượng menu   ở góc phải màn hình > Chọn Đơn từ
 • Chọn biểu tượng mũi tên  > Chọn Đơn thôi việc
 • Tại màn hình Danh sách đơn thôi việc > Click chuột phải vào chi tiết một đơn để thực hiện tác vụ quản lý đơn thôi việc

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Cách 2: Quản lý đơn thôi việc tại màn hình chi tiết đơn

 • Tại màn hình chi tiết đơn thôi việc, vào thực hiện các tác vụ quản lý ở góc phải màn hình, cho phép người quản lý tích chọn các đầu mục công việc đã bàn giao.

 

Click vào để xem ảnh gốc

 

Các tính năng quản lý đơn từ

 

STT Tính năng Quyền thực hiện Mô tả
1 Tạo mới đơn làm thêm Người tạo đơn

Người quản lý

Tính năng cho phép nhân sự tạo đơn  xin thôi việc
2 Duyệt đơn

Không duyệt đơn

Hoàn duyệt đơn

Người duyệt

Người quản lý

 • Những người được cấu hình làm người duyệt đơn sẽ có quyền duyệt các đơn từ này. Sau khi được duyệt đơn từ sẽ được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt có thể chọn không duyệt đơn từ. Nếu không được duyệt, đơn từ sẽ không được tính toán trên bảng chấm công
 • Người duyệt cũng có thể hoàn duyệt lại đơn đã được duyệt hoặc không được duyệt
3 Đính kèm Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn có thể đính kèm tài liệu lên đơn từ
4 Biểu mẫu Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép người quản lý, người tạo đơn, người duyệt xuất biểu mẫu đơn làm thêm
5 Sửa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện sửa các thông tin trong đơn từ khi đơn từ chưa được duyệt
6 Xóa Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người tạo đơn, người duyệt có thể thực hiện xóa đơn từ khi đơn đó chưa được duyệt
7 Nhân bản Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Tính năng cho phép  nhân bản một đơn từ tương tự một đơn đơn từ đã có
8 Lịch sử Người tạo đơn

Người quản lý

Người duyệt

Người dùng có thể xem lại toàn bộ lịch sử của đơn từ

 

Sau khi người dùng tạo mới đơn xin thôi việc, được quản lý duyệt đơn, đơn từ sẽ link sang bảng chấm công của nhân sự.

Cập nhật lần cuối vào ngày 16/09/2020