Đăng ký
30/07/2021
1629

Chuyến xe yêu thương – Hạt gạo nghĩa tình

Vào ngày 29/07 vừa qua, với tinh thần Sài Gòn giãn cách nhưng không xa cách, 1Office đã ủng hộ 5 tấn gạo đầu tiên trong 10 tấn gạo cam kết chung tay cùng Sài Gòn chống dịch. Đây là hành động thiết thực của 1Office tiếp sức cho nhiều người đang thiếu thốn trong

Đọc tiếp
Zalo phone