Đăng ký
5 cấp độ lãnh đạo của John Maxwell và cách trở thành CEO vĩ đại

Sự khác biệt giữa một nhà lãnh đạo giỏi và một nhà lãnh đạo tuyệt vời là gì? Theo John Maxwell –  chuyên gia lãnh đạo, tác giả bán...

Zalo phone