Đăng ký
Applicant tracking system là gì
10/03/2023
1267

Applicant tracking system là gì? Vai trò và cách thức vận hành của ATS

Kỷ nguyên số hóa cùng cuộc cách mạng công nghệ đã tạo ra bước nhảy vọt đột phá trong lĩnh vực quản trị nhân sự. Với sự hỗ trợ của các hệ thống thông minh, điển hình là Applicant tracking system, công tác quản trị nhân sự đã có sự phát triển rõ rệt về

Đọc tiếp
Zalo phone