Đăng ký
Các cấp độ của kỹ năng
28/09/2022
6112

Các cấp độ của kỹ năng quản lý – Khung năng lực chuẩn cho nhà lãnh đạo

Để phát triển năng lực lãnh đạo cũng như thực hiện các nhiệm vụ quản lý hiệu quả thì việc trang bị và rèn luyện đầy đủ các cấp độ của kỹ năng là điều cần thiết đối với nhà quản trị. Các mức độ của kỹ năng quản lý không chỉ giúp vạch ra

Đọc tiếp
Zalo phone