Các cấp độ của kỹ năng quản lý – Khung năng lực chuẩn cho nhà lãnh đạo

Để phát triển năng lực lãnh đạo cũng như thực hiện các nhiệm vụ quản lý hiệu quả thì việc trang bị và rèn luyện đầy đủ các cấp...

Zalo phone