Đăng ký
quy trình xây dựng KPI chất lượng
07/08/2020
6833

KPI là gì? Quy trình xây dựng KPI giúp đo lường hiệu quả

Hiện nay, KPI được xem là thước đo hiệu quả trong việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, của từng bộ phận/phòng ban trong công ty thông qua các số liệu, chỉ tiêu định lượng. Do đó, việc đánh giá thực hiện công việc theo chỉ số KPI sẽ được thực hiện

Đọc tiếp
Zalo phone