083.483.8888
Đăng ký
Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp
05/05/2022
9672

Giá trị cốt lõi của doanh nghiệp và 5 bước xác định giá trị cốt lõi cho tổ chức của bạn

Giá trị cốt lõi được coi như là “móng nhà” của một doanh nghiệp. Từ những yếu tố này, tổ chức có thể xây dựng lên bộ quy tắc ứng xử cũng như văn hóa doanh nghiệp. Thông thường, một bộ giá trị cốt lõi sẽ theo hành trình phát triển, xây dựng của một

Đọc tiếp
Zalo phone