Turnover Rate là gì? Cách giảm tỉ lệ Turnover Rate trong doanh nghiệp

Turnover Rate (biến động nhân sự) là vấn đề phổ biến mà mọi doanh nghiệp có người lao động đều trải qua. Khi nhân viên nghỉ việc càng nhiều sẽ...

Zalo phone