EBITDA là gì? Ứng dụng EBITDA trong đầu tư hiệu quả nhất 2023

EBITDA là chỉ số tài chính cho biết lợi nhuận trước lãi suất, thuế, khấu hao và tổn thất giá trị. Để hiểu hơn về EBITDA cũng như cách...

Zalo phone