NPS là gì? Cách tính và cải thiện Net Promoter Score giúp doanh nghiệp X3 hiệu quả kinh doanh

Ngày nay với sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt của thị trường, việc sử dụng chỉ số NPS để đo lường cảm nhận và mức độ trung thành...

Zalo phone