Đăng ký
IFRS là gì? Tổng quan về tiêu chuẩn kế toán quốc tế
31/07/2023
1380

IFRS là gì? Tầm quan trọng và Lộ trình chuyển đổi cho doanh nghiệp

Ngày nay, bộ tiêu chuẩn kế toán quốc tế (IFRS) đã trở thành ngôn ngữ chung của tài chính toàn cầu. Nó là một bước quan trọng trong việc báo cáo tài chính, giúp nâng cao tính minh bạch, tăng cường uy tín và mở ra cơ hội đầu tư quốc tế. Vậy hãy cùng

Đọc tiếp
Zalo phone