Giải đáp: Data là gì? Ứng dụng data trong doanh nghiệp

Data hay còn được gọi là dữ liệu, là những dữ liệu được thu thập nhằm phục vụ cho những mục đích khác nhau như phân tích, ra quyết...

Zalo phone