Đăng ký
THÁNG 9: 1CARE CÙNG DOANH NGHIỆP TÌM LỜI GIẢI CHO BÀI TOÁN TÀI CHÍNH CHI LƯƠNG

Ngày 23/9 vừa qua, trên nền tảng Zoom, 1Office đã tổ chức thành công webinar “1Care – Giải pháp hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp”. Hơn 500 lãnh...

SỰ KIỆN THÁNG 9 – WEBINAR GIẢI PHÁP HỖ TRỢ TÀI CHÍNH CHI LƯƠNG CHO DOANH NGHIỆP

Bước vào thương trường là bạn đang bước vào “cuộc chơi” tài chính, mà ở đó sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ là phương tiện. Và quản trị dòng...

Zalo phone