Đăng ký
Cách xây dựng khung năng lực hiệu quả cho doanh nghiệp
14/04/2022
6690

Khung năng lực là gì? Cách xây dựng khung năng lực hiệu quả nhất cho doanh nghiệp

Xây dựng khung năng lực là một trong những nhiệm vụ quan trọng đối với toàn bộ hoạt động nhân sự. Với bộ đánh giá năng lực, nhà quản lý có thể dễ dàng xây dựng chương trình đào tạo, tuyển dụng nhanh chóng cũng như xây dựng các chính sách đãi ngộ dành cho

Đọc tiếp
Zalo phone