Đăng ký
KPI là gì? Quy trình xây dựng KPI giúp đo lường hiệu quả

Hiện nay, KPI được xem là thước đo hiệu quả trong việc đánh giá kết quả làm việc của nhân viên, của từng bộ phận/phòng ban trong công ty...

Zalo phone