Đăng ký
Phương pháp xây dựng chỉ số Marketing KPI khoa học, hiệu quả
26/12/2019
10841

Các chỉ số và phương pháp xây dựng Marketing KPI cho Marketing khoa học, hiệu quả

Nhà quản lý cần phải biết cách xây dựng KPI hiệu quả cho bộ phận Digital Marketing thông qua các phương pháp và chỉ số đo lường cụ thể và chuyên biệt.

Đọc tiếp
Zalo phone