KRI là gì? Phân biệt các thuật ngữ KRI, PI, KPI trong quản trị doanh nghiệp đơn giản, dễ hiểu nhất

Trong thời gian gần đây nhiều doanh nghiệp có mục tiêu xây dựng hệ thống đánh giá và tổng quát dựa trên những tiêu chí như KPI và KRI....

Zalo phone