Đăng ký
10+ kỹ năng điều hành cuộc họp hiệu quả từ A-Z cho nhà lãnh đạo

Nhà lãnh đạo muốn dẫn dắt tổ chức đi đến thành công thì một trong những yếu tố không thể thiếu đó là kỹ năng điều hành cuộc họp....

Zalo phone