083.483.8888
Đăng ký
4 Kỹ năng tư duy của nhà quản trị - tố chất tạo nên nhà lãnh đạo xuất sắc
02/08/2022
12179

4 Kỹ năng tư duy của nhà quản trị – tố chất tạo nên nhà lãnh đạo xuất sắc

Kỹ năng tư duy là một trong những kỹ năng cần thiết của nhà quản trị, đặc biệt là đối với nhà quản trị cấp cao. Kỹ năng tư duy của nhà quản trị mang ý nghĩa quyết định đối với các chiến lược, đường lối chính sách của công ty. Nếu nhà quản trị

Đọc tiếp
Zalo phone