083.483.8888
Đăng ký
3 Mô hình quản trị hiện đại nhà lãnh đạo cần biết
10/10/2022
12074

3 Mô hình quản trị hiện đại 4.0 và xu hướng quản trị nổi bật nhà lãnh đạo cần biết

Sự phát triển của KHCN cùng cuộc cách mạng 4.0 đã đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi các tổ chức phải chuyển mình, bước ra khỏi khuôn khổ truyền thống và áp dụng các phương pháp quản trị hiện đại để theo kịp thế giới. Vậy nhà lãnh đạo phải làm gì để

Đọc tiếp
Zalo phone