Mẫu JD Archives - 1Office

BLOG 1OFFICE

Tin tức - Kiến thức - Kỹ năng và hơn thế nữa
29 Tháng Hai, 2020

Mẫu mô tả công việc Kiểm toán viên nội bộ (có thể dùng được ngay)

Bản mô tả công việc Kiểm toán viên nội bộ gồm những nội dung gì? 1. Mô tả công việc Kiểm toán viên nội bộ là […]
29 Tháng Hai, 2020

Mẫu mô tả công việc Kế toán trưởng (có thể dùng được ngay)

Bản mô tả công việc Kế toán trưởng gồm những nội dung gì? 1. Mô tả công việc Kế toán trưởng (Chief Accountant) là người chịu trách […]
27 Tháng Hai, 2020

Mẫu mô tả công việc Nhân viên kế toán (có thể dùng được ngay)

Bản mô tả công việc Nhân viên kế toán gồm những nội dung gì? 1. Mô tả công việc Nhân viên kế toán (hay Kế toán […]
27 Tháng Hai, 2020

Mẫu mô tả công việc Nhân viên truyền thông nội bộ (có thể dùng được ngay)

Bản mô tả công việc Nhân viên truyền thông nội bộ gồm những nội dung gì? 1. Mô tả công việc Nhân viên truyền thông nội […]
26 Tháng Hai, 2020

Mẫu mô tả công việc Chuyên viên Social Media (có thể dùng được ngay)

Bản mô tả công việc Chuyên viên Social Media gồm những nội dung gì? 1. Mô tả công việc Chuyên viên Social Media là người quản […]
26 Tháng Hai, 2020

Mẫu mô tả công việc Chuyên viên Nhân sự (có thể dùng được ngay)

Bản mô tả công việc Chuyên viên Nhân sự gồm những nội dung gì? 1. Mô tả công việc Chuyên viên Nhân sự Chuyên viên Nhân […]
25 Tháng Hai, 2020

Mẫu mô tả công việc Trưởng phòng Nhân sự (có thể dùng được ngay)

Bản mô tả công việc Trưởng phòng Nhân sự gồm những nội dung gì? 1. Mô tả công việc Trưởng phòng Nhân sự là người quản […]
25 Tháng Hai, 2020

Mẫu mô tả công việc Nhân viên hỗ trợ kinh doanh (có thể dùng được ngay)

Bản mô tả công việc Nhân viên hỗ trợ kinh doanh gồm những nội dung gì? 1. Mô tả công việc Nhân viên hỗ trợ kinh […]