Quy luật Pareto: Quy luật vàng trong quản trị doanh nghiệp  

Trong môi trường kinh doanh hiện nay, quy luật Pareto (quy luật 80/20) đang dần trở thành một quy tắc vàng giúp các nhà quản trị đưa ra được...

Zalo phone