Advance
Phân hệ cung cấp bộ công cụ cho việc cấu hình quy trình tự động hóa doanh nghiệp.
Nguyên tắc Pareto (Nguyên tắc 80/20) là gì? Cách áp dụng trong kinh doanh

Trong lý thuyết quản lý, có một nguyên tắc quan trọng được gọi là quy tắc 80-20 hay Nguyên tắc Pareto. Ý tưởng này được hình thành bởi nhà...

×


ĐĂNG KÝ NHẬN TƯ VẤN 1OFFICE


Trải nghiệm để khám phá những tính năng tuyệt vời 1Office mang lại


ĐĂNG KÝ TRỞ THÀNH PARTNER CỦA 1OFFICE


Tham gia cùng chúng tôi vào quá trình chuyển đổi số.Hotline: 083 483 8888