Đăng ký
chức năng của quản trị nguồn nhân lực hiệu quả
01/01/2022
15168

Vai trò, chức năng của quản trị nguồn nhân lực trong thời đại số

Con người là tài sản lớn nhất của doanh nghiệp. Một doanh nghiệp có phát triển hay không được quyết định bởi nguồn nhân lực, giá trị con người của tổ chức đó. Do vậy, nhà quản trị nhân sự đóng một vai trò rất lớn trong công tác quản lý con người, giúp điều chỉnh

Đọc tiếp
Zalo phone