083.483.8888
Đăng ký
29/08/2019
3797

Ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI vào tuyển dụng, chuyện gì sẽ xảy ra?

Thời đại công nghệ số thì ứng dụng công nghệ máy móc không chỉ là xu thế mà còn là một điều tất yếu xảy ra. Đặc biệt là sự lên ngôi của công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ứng dụng vào mọi mặt của đời sống. Trí tuệ nhân tạo AI, viết tắt

Đọc tiếp
Zalo phone