Đăng ký
Upsell và Cross sell: Nghệ thuật tăng doanh thu cho doanh nghiệp

Upsell (bán hàng gia tăng sản phẩm) và Cross sell (bán chéo sản phẩm) là hai trong số những kỹ năng bán hàng thường hay được các doanh nghiệp...

Zalo phone