Đăng ký
Phân tích 10 vai trò của CRM trong thời đại 4.0 – Cách ứng dụng CRM nâng cao hiệu quả kinh doanh

CRM – Customer Relationship Management – hoạt động quản lý quan hệ với khách hàng của mỗi doanh nghiệp ngày càng được chú trọng trong bối cảnh thị trường...

Zalo phone