083.483.8888
Đăng ký
07/01/2019
3579

10 xu hướng công nghệ năm 2019 (Phần 1)

Công nghệ đang thay đổi thế giới ta sống từng ngày! Cùng 1Office tìm hiểu 10 xu hướng công nghệ chiến lược hàng đầu của Gartner làm nổi bật các xu hướng thay đổi hoặc chưa được công nhận một cách rộng rãi. Các xu hướng này sẽ tác động và chuyển đổi các ngành

Đọc tiếp
Zalo phone