3 Mô hình quản trị hiện đại 4.0 và xu hướng quản trị nổi bật nhà lãnh đạo cần biết

Sự phát triển của KHCN cùng cuộc cách mạng 4.0 đã đặt ra những thách thức lớn đòi hỏi các tổ chức phải chuyển mình, bước ra khỏi khuôn...

Zalo phone