Tài liệu - 1Office

QUẢN LÝ TÀI LIỆU

Quản lý hồ sơ, tài liệu, giảm thiểu nỗi lo mất mát

Giới thiệu

Tài liệu là một tài nguyên quan trọng của bất kỳ doanh nghiệp nào. Tuy nhiên hiện giờ tài nguyên đấy đang quản lý rải rác, không tập trung do đó khi cần thì khó tìm kiếm, chia sẻ … Phân hệ tài liệu sẽ giúp doanh nghiệp hệ thống hóa, quản lý tập trung toàn bộ tài nguyên này.

Khởi tạo dữ liệu

Phần mềm cho phép người sử dụng tải các loại tệp word, excel, pdf… để lưu trữ phục vụ công việc. Ngoài ra, người dùng có thể tạo các thư mục để phân loại dữ liệu


Chức năng phần mềm

Chia sẻ tài liệu: Cho phép chia sẻ tài liệu cho cá nhân hoặc phòng ban và điều chỉnh quyền quản lý, sửa, xem cho người nhận tài liệu

Đổi tên tài liệu: Người sử dụng có quyền đổi lại tên tài liệu để dễ nhìn nhận cho người xem

Chuyển thư mục: Cho phép chuyển tài liệu vào một thư mục khác