Tuyển dụng - 1Office

QUẢN LÝ TUYỂN DỤNG

Tạo lập quy trình tuyển dụng khép kín

Giới thiệu

Tuyển dụng là nghiệp vụ đầu tiên trong quy trình quản lý nhân sự. Tính năng này giúp cho người sử dụng có thể quản lý 2 đối tượng đó là đề xuất tuyển dụng và hồ sơ ứng viên trong một quy trình khép kín như sau


Quản lý yêu cầu tuyển dụng

Thay vì viết một đề xuất tuyển dụng bằng giấy trình lãnh đạo ký duyệt, thì giờ đây mỗi bộ phận trong đơn vị mà cần người thì trưởng bộ phận đó sẽ tạo một “Yêu cầu tuyển dụng”, hệ thống sẽ tự động gửi và thông báo đến cấp lãnh đạo để phê duyệt. Sau khi phê duyệt sẽ thông báo cho bộ phận tuyển dụng thực hiện


Duyệt và hoàn duyệt

Lãnh đạo có quyền thực hiện tác vụ này, trong lúc duyệt người duyệt hoàn toàn có thể chỉnh sửa một vài thông tin như mức lương, số lượng tuyển, thời gian nộp hồ sơ … cho phù hợp. Trường hợp đã duyệt YCTD rồi, nhưng vì lý do gì đó thì người duyệt có quyền hoàn duyệt đưa YCTD trở về trạng thái chưa duyệt.Tính năng khác

Đối với người thực hiện sẽ có những tác vụ khác đối với người lãnh đạo, các tác vụ gồm

 • Cập nhật trạng thái
 • Gia hạn thời gian nộp hồ sơ
 • Thêm hồ sơ ứng viên
 • Tạo lịch phỏng vấn
 • Tạo đánh giá ứng viên
 • Nhân bản yêu cầu tuyển dụng


Quản lý Hồ sơ ứng viên

Hồ sơ ứng viên là đối tượng tiếp theo và là “tài sản” quan trọng nhất trong quy trình quản lý tuyển dụng. Với tính năng này, cán bộ quản lý thực hiện các nghiệp vụ sàng lọc đánh giá ứng hồ sơ, tạo lịch phỏng vấn … và cuối cùng chuyển sang hồ sơ nhân sự

Chức năng khác

 • Tạo mới ứng viên: Theo cách thông thường, import từ một file excel hoặc tự động cập nhật khi ứng viên nộp CV
 • Sàng lọc ứng viên: Căn cứ vào hồ sơ ứng viên có thể chuyển trạng thái cho phù hợp
 • Đánh giá ứng viên: Đánh giá ứng viên trực tiếp trên màn hình và hệ thống sẽ tự động báo cáo tổng hợp
 • Chuyển ứng viên sang YCTD khác: Ứng viên không phù hợp với vị trí hiện tại, người tuyển dụng sẽ chuyển HSƯV sang vị trí khác
 • Chuyển ứng viên thành hồ sơ nhân sự: Ứng viên có trạng thái “Trúng tuyển”, cán bộ tuyển dụng thực hiện chuyển HSƯV sang HSNS