Workplace - 1Office

1Office là một giải pháp phần mềm quản lý và cung cấp môi trường làm việc trực tuyến trên Internet.


Dùng thử


Giới thiệu

Một nhà quản lý giỏi phải biết cách quản lý công việc một cách hiệu quả. Việc này không chỉ đòi hỏi người làm phải có được những kỹ năng chuyên môn cần thiết, mà còn phải có được cả những kỹ năng điều phối, phân tích, hệ thống từng nội dung cụ thể. Một ngày chúng ta phải giải quyết vô vàn những công việc liên quan đến quản lý hồ sơ, quản lý tài liệu, giấy tờ, con người. Để làm được này người quản lý cần một giải pháp quản lý hiệu quả và tối ưu như 1Office.


Mạng nội bộ

Truyền thông nội bộ được xem như là chất xúc tác, chất gắn kết nhân viên trong công ty. Chúng ta đến công ty không chỉ có công việc, ở đó còn là văn hoá, là các mối quan hệ đồng nghiệp giữa cấp trên – cấp dưới. Kênh social của 1Office là công cụ hữu ích để các doanh nghiệp truyền thông các thông tin cần thiết, giúp nhân viên nắm bắt được các thông tin quan trọng nhanh chóng, đồng thời kết nối các thành viên trong doanh nghiệp với nhau thông qua một loạt các tính năng tiện ích với tính tương tác cao.


Dùng thửChi tiết

Quản lý lịch biểu

Thời gian là thứ quý giá nhất đối với mỗi con người, để quản lý và kiểm soát được hết thời gian của cá nhân cho hiệu quả với mỗi công việc luôn là vấn đề nan giải. Khi khối lượng công việc lớn, một công cụ để sắp xếp thời gian hoạt động và nhắc nhở là một điều cần thiết. Với phần quản lý lịch biểu của phần mềm 1Office cho phép hiển thị thời gian biểu của cá nhân hay công ty, cho phép tạo lịch riêng cho công ty và nhắc nhở khi có lịch trùng, giúp người dùng sắp xếp và quản lý công việc, lịch hẹn nhanh chóng và dễ dàng.


Dùng thửChi tiết

Quản lý Tài liệu

Việc lưu trữ và quản lý tài liệu là một việc rất quan trọng với bất kì cơ quan tổ chức nào. Theo cách quản lý truyền thống qua thời gian tài liệu dễ bị hỏng, việc tra cứu tài liệu mất nhiều thời gian làm giảm hiệu quả công việc.Thay vì phải tốn nhiều thời gian, công sức, chi phí cho việc quản lý tài liệu theo cách truyền thống thì hiện nay, nhiều doanh nghiệp , tổ chức đã tiến hành áp dụng các phần mềm quản lý hồ sơ tài liệu trong công tác lưu trữ và quản lý tài liệu. Tính năng quản lý tài liệu của 1Office sẽ giúp doanh nghiệp hệ thống hóa, quản lý tập trung toàn bộ tài nguyên này.


Dùng thử Chi tiết

Quản lý công việc

Cuộc sống hiện đại bận rộn, khối lượng công việc thì ngày càng lớn, càng chồng chất, hơn nữa chúng ta còn có nhiều vấn đề phải giải quyết. Quản lý công việc bằng các phương pháp đơn giản như sử dụng giấy nhớ, lập thời gian biểu dán bàn làm việc, ghi chú ở điện thoại nhưng vẫn sai sót, chúng vẫn chồng chéo nhau. Mọi việc sẽ đơn giản hơn khi ta biết cách đưa ứng dụng công nghệ 1Office vào công việc quản lý. Đừng xem nhẹ việc quản lý công việc của mình vì đó chính là nhân tố đầu tiên tạo ra hiệu quả trong công việc của bạn.


Dùng thử Chi tiết

Quản lý dự án

Công nghệ thông tin ngày càng phát triển, chúng ta càng cần áp dụng những công nghệ mới để tin học hóa những quy trình làm việc, giảm bớt khối lượng công việc cho người quản lý và lập dự án, tiết kiệm nhân sự cho doanh nghiệp. Chính vì vậy, việc sử dụng những phần mềm quản lý dự án là vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng cũng như thực hiện dự án. Tính năng quản lý dự án của 1Office là giải pháp hàng đầu giúp bạn quản lý thông tin dự án, các công việc con một cách hiệu quả.


Dùng thử Chi tiết

Quy trình công việc

Quy trình là giá trị cốt lõi để doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường. Công nghệ, thứ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp thì Quy trình quyết định sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Quy trình tốt sẽ giúp nhà quản trị làm việc hiệu quả hơn, nhân viên làm nhanh hơn. Tính năng quản lý quy trình công việc của 1Office được thiết lập và áp dụng những quy trình các quy trình hiện ngay trên giao diện phần mềm. Cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ, phục vụ hiệu quả cho công tác thực hiện, áp dụng các quy trình, thủ tục hiện hành của doanh nghiệp.


Dùng thử Chi tiết