Workplace - 1Office

Giới thiệu

Một nhà quản lý giỏi phải biết cách quản lý công việc một cách hiệu quả. Việc này không chỉ đòi hỏi người làm phải có được những kỹ năng chuyên môn cần thiết, mà còn phải có được cả những kỹ năng điều phối, phân tích, hệ thống từng nội dung cụ thể. Một ngày chúng ta phải giải quyết vô vàn những công việc liên quan đến quản lý hồ sơ, quản lý tài liệu, giấy tờ, con người. Để làm được này người quản lý cần một giải pháp quản lý hiệu quả và tối ưu như 1Office.

Quản lý dự án, công việc

1Office cho phép một công việc hoặc thuộc một dự án nào đó, hoặc độc lập không thuộc dự án nào cả. Ngoài ra, một công việc cha có thể thêm không giới hạn các công việc con. Chức năng quản lý công việc giúp bạn :

Cập nhật trạng thái, thời gian

Thêm người thực hiện

Thêm công việc con, thêm tài liệu

Cập nhật Tasklist, tạo sự kiện


Dùng thử Chi tiết

Quản lý đơn từ, đề xuất

Hệ thống đơn từ được số hóa toàn bộ giúp cho việc tạo đơn, duyệt đơn và tổng hợp số liệu trở nên đơn giản và nhanh gọn tức thì. Người quản lý không mất thời gian tổng hợp số liệu. Chức năng quản lý đơn từ bao gồm:

Cấu hình quy trình duyệt đơn

Đơn làm thêm giờ, điều chỉnh ca làm việc

Đơn xin nghỉ, đơn xin vắng mặt

Đơn check in/out ...


Dùng thử Chi tiết


Mạng xã hội, truyền thông nội bộ

Truyền thông nội bộ đóng vai trò gắn kết các thành viên trong công ty, giúp mọi người đều có thể follow các thông tin chung của tập thể. 1Office có mạng nội bộ dưới hình thức một trang mạng xã hội riêng để thảo luận, bao gồm:

Bảng tin: Hiển thị toàn bộ thông tin nội bộ, các trạng thái của nhân viên công ty

Quản lý thông báo

Chia sẻ: Trạng thái, bài viết, ảnh, video, tài liệu, công việc, dự án …lên tường của mình, của đồng nghiêp hoặc nhóm

Tương tác bài viết: Thích, cảm xúc, cám ơn, thảo luận

Nhóm: Cho phép người dùng tạo các nhóm khác nhau trong công ty


Dùng thửChi tiết

Quản lý Tài liệu

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp , tổ chức đã tiến hành áp dụng các phần mềm quản lý hồ sơ tài liệu trong công tác lưu trữ và quản lý tài liệu. Tính năng quản lý tài liệu của 1Office sẽ giúp doanh nghiệp hệ thống hóa, quản lý tập trung toàn bộ tài nguyên này qua các tác vụ:

Tải tài liệu lên

Chia sẻ tài liệu

Đổi tên tài liệu

Chuyển thư mục


Dùng thử Chi tiết

Quản lý lịch biểu

Với phần quản lý lịch biểu của phần mềm 1Office cho phép hiển thị thời gian biểu của cá nhân hay công ty, cho phép tạo lịch riêng cho công ty và nhắc nhở khi có lịch trùng, giúp người dùng sắp xếp và quản lý công việc, lịch hẹn nhanh chóng và dễ dàng qua các tác vụ

Cấu hình phòng họp

Thêm lịch

Tạo mới sự kiện

Hiển thị sự kiện


Dùng thửChi tiết