Workplace - 1Office

Giới thiệu

Một nhà quản lý giỏi phải biết cách quản lý công việc một cách hiệu quả. Việc này không chỉ đòi hỏi người làm phải có được những kỹ năng chuyên môn cần thiết, mà còn phải có được cả những kỹ năng điều phối, phân tích, hệ thống từng nội dung cụ thể. Một ngày chúng ta phải giải quyết vô vàn những công việc liên quan đến quản lý hồ sơ, quản lý tài liệu, giấy tờ, con người. Để làm được này người quản lý cần một giải pháp quản lý hiệu quả và tối ưu như 1Office.

Mạng nội bộ 1Office là công cụ tuyệt vời để xây dựng
văn hóa nội bộ cho doanh nghiệp


Mạng nội bộ

Truyền thông nội bộ đóng vai trò gắn kết các thành viên trong công ty, giúp mọi người đều có thể follow các thông tin chung của tập thể. 1Office có mạng nội bộ dưới hình thức một trang mạng xã hội riêng để thảo luận, bao gồm:

Bảng tin: Hiển thị toàn bộ thông tin nội bộ, các trạng thái của nhân viên công ty

Quản lý thông báo

Chia sẻ: Trạng thái, bài viết, ảnh, video, tài liệu, công việc, dự án… lên tường của mình, của đồng nghiêp hoặc nhóm

Tương tác bài viết: Thích, cảm xúc, cám ơn, thảo luận

Nhóm: Cho phép người dùng tạo các nhóm khác nhau trong công ty


Xem chi tiết >>

Sắp xếp lịch hẹn, lịch họp một cách khoa học


Quản lý lịch biểu

Với phần quản lý lịch biểu của phần mềm 1Office cho phép hiển thị thời gian biểu của cá nhân hay công ty, cho phép tạo lịch riêng cho công ty và nhắc nhở khi có lịch trùng, giúp người dùng sắp xếp và quản lý công việc, lịch hẹn nhanh chóng và dễ dàng qua các tác vụ

 • Cấu hình phòng họp

  Thêm lịch

 • Tạo mới sự kiện

  Hiển thị sự kiện

Xem chi tiết >>

Quản lý hồ sơ, tài liệu, giảm thiểu nỗi lo mất mát

Quản lý tài liệu

Hiện nay, nhiều doanh nghiệp , tổ chức đã tiến hành áp dụng các phần mềm quản lý hồ sơ tài liệu trong công tác lưu trữ và quản lý tài liệu. Tính năng quản lý tài liệu của 1Office sẽ giúp doanh nghiệp hệ thống hóa, quản lý tập trung toàn bộ tài nguyên này qua các tác vụ:

 • Tải tài liệu lên

  Chia sẻ tài liệu

 • Đổi tên tài liệu

  Chuyển thư mục

Xem chi tiết >>

Luôn ghi nhớ deadline và làm chủ mọi việc

Quản lý công việc

1Office cho phép một công việc hoặc thuộc một dự án nào đó, hoặc độc lập không thuộc dự án nào cả. Ngoài ra, một công việc cha có thể thêm không giới hạn các công việc con. Chức năng quản lý công việc giúp bạn :

 • Cập nhật trạng thái, thời gian

  Thêm người thực hiện

 • Thêm công việc con, tài liệu

  Cập nhật Tasklist, tạo sự kiện

Xem chi tiết >>

Theo dõi công việc, quản lý thông tin, tiến độ các dự án của bạn

Quản lý dự án

Việc sử dụng những phần mềm quản lý dự án là vô cùng quan trọng trong quá trình xây dựng cũng như thực hiện dự án. Tính năng quản lý dự án của 1Office là giải pháp hàng đầu giúp bạn quản lý thông tin dự án, các công việc con một cách hiệu quả.

Cập nhật trạng thái

Thêm người thực hiện, tài liệu và công việc

Cập nhật thời gian

Cập nhật ràng buộc

Tạo sự kiện


Xem chi tiết >>

Xây dựng quy trình làm việc riêng cho những công việc
của doanh nghiệp bạn

Quy trình công việc

Quy trình là giá trị cốt lõi để doanh nghiệp cạnh tranh trên thị trường. Công nghệ, thứ quyết định sự tồn tại của doanh nghiệp thì Quy trình quyết định sự lớn mạnh của doanh nghiệp. Quy trình tốt sẽ giúp nhà quản trị làm việc hiệu quả hơn, nhân viên làm nhanh hơn. Tính năng quản lý quy trình công việc của 1Office được thiết lập và áp dụng những quy trình hiện ngay trên giao diện phần mềm. Cung cấp nhiều tiện ích hỗ trợ, phục vụ hiệu quả cho công tác thực hiện, áp dụng các quy trình, thủ tục hiện hành của doanh nghiệp.

Cài đặt quy trình mẫu

Căn cứ vào trạng thái để chuyển tiếp công việc

Chuyển người thực hiện

Thêm tài liệu, tạo sự kiện

Xem chi tiết >>