Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không thực hiện được đánh giá


Có 3 nguyên nhân chính dẫn đến việc không thể thực hiện được đánh giá:

1. Kỳ đánh giá đã quá hạn đánh giá

Trường hợp này bạn cần gia hạn thêm thời gian đánh giá như sau:

  • Truy cập vào chi tiết Phiếu đánh giá   Chọn Gia hạn   

2. Không có trong danh sách hội đồng đánh giá

  • Liên hệ Người quản lý Phiếu đánh giá để điều chỉnh danh sách hội đồng đánh giá phù hợp.

3. Chưa tới lượt đánh giá (Đối với bảng đánh giá có thứ tự đánh giá tuần tự)

Đối với Bảng đánh giá có thứ tự đánh giá tuần tự, cần thực hiện việc đánh giá theo đúng quy định về việc đánh giá trước - sau. Hội đồng đánh giá sẽ đánh giá khi người phía trước đã hoàn thành.

 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.