Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Một Đề xuất Tuyển dụng có thể tạo nhiều Chiến dịch được hay không?


Nếu Đề xuất tuyển dụng còn đang thực hiện thì có thể tạo nhiều Chiến dịch tuyển dụng trên 1 Đề xuất.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.