Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Tôi muốn tắt bật áp dụng quy trình duyệt cho phiếu nhập/xuất kho thì vào đâu?


Để tắt bật quy trình duyệt cho phiếu nhập/xuất kho bạn thao tác như sau:

Bước 1: Vào cài đặt phân hệ kho hàng (áp dụng với user có quyền quản lý tất cả ở phân hệ này)

Bước 2: Chọn Phiếu nhập kho hoặc Phiếu xuất kho tương ứng.

Bước 3: Tắt/ bật Áp dụng quy trình duyệt vào phiếu nhập kho/ xuất kho theo mong muốn của doanh nghiệp