Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

1Office đang hỗ trợ các cổng sms nào để gửi sms brand name?


Các cổng SMS đang được hỗ trợ bao gồm: CMS, ESMS, INCOM, VIETTEL, FPT, HTC, VIETGUYS, ZALO ZNS.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.