Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Tôi muốn chỉnh sửa lại tên quy trình duyệt thì vào đâu?


Bạn thao tác vào cài đặt quy trình duyệt --> Chọn đến quy trình muốn chỉnh sửa --> Click chuột phải chọn cập nhật.

Hoặc bạn có thể click vào nút "Thông tin" tại màn chi tiết của Quy trình duyệt mẫu đó

Sau đó sửa lại tên quy trình như mong muốn rồi click cập nhật

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.