Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không tạo mới được dự toán


Có hai nguyên nhân chính dẫn đến việc không tạo mới được dự toán:

1. Chưa cho phép quản lý dự toán trong dự án

Trường hợp dự án chưa cho phép quản lý dự toán bạn có thể điều chỉnh lại dự án theo các bước như sau:

  • Tiến hành sửa Dự án
  • Tại tác vụ Cài đặt quyền   tích chọn Cho phép quản lý dự toán vật tư/tài chính

2. Tài khoản không có quyền quản trị dự án

Đối với dự án, chỉ người quản trị dự án hoặc tài khoản có quyền quản lý công việc theo phòng ban mới có thể thêm dự toán cho dự án. Liên hệ bộ phận Admin hoặc Người quản lý dự án để cấp thêm quyền.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.
Công việc
Khắc phục sự cố không tạo mới được dự toán
Khắc phục sự cố báo cáo công việc/tài chính/vật tư không hiển thị
Khắc phục sự cố không tạo được công việc theo danh mục/giai đoạn
Tạo phiếu thu/chi như thế nào để link được với Báo cáo Tài chính trong Dự án?
Có thể thêm file ký số trong dự án không?
Có mấy kiểu xem công việc trong dự án?
Khi thời gian dự kiến của Dự án thay đổi thì Thời gian của công việc bên trong Dự án có thay đổi theo không?
Tôi có thể lọc được các công việc tôi là Người thực hiện ở trong dự án không?
Làm sao để xóa dự án?
Tôi tạo Dự án trước thời gian bắt đầu, khi đến ngày thực hiện tôi có phải vào cập nhật trạng thái của Dự án sang Đang thực hiện không hay hệ thống tự chuyển?
Làm thế nào để sửa Phase dự án
Có thể nhân bản hoàn toàn 1 dự án và công việc con bên trong dự án được không?
Khi tạo mới dự án, không chọn ngày bắt đầu cho dự án thì trạng thái dự án là gì?
Tôi có thể kiểm tra được lịch sử ai đã vào sửa xóa các thông tin trong dự án không?
Khi dự án Hoàn thành, các công việc con Đang thực hiện của dự án có hoàn thành không?
Khi dự án Hoàn thành, các công việc Chờ thực hiện sẽ như thế nào?
Danh mục trong dự án là gì?