Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không tính được khấu hao tài sản


Khấu hao tài sản sẽ được tính căn cứ trên giá trị tài sản khi mua vào, thời gian mua, thời gian khấu hao.

Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc không tính được giá trị khấu hao tài sản:

1. Chưa cập nhật Giá mua cho Tài sản

  • Kiểm tra thông tin tài sản
  • Tiến hành sửa và cập nhật giá mua cho tài sản

 Lưu ý: 

  • Nếu tài sản thiếu giá mua, danh sách khấu hao vẫn hiển thị thông tin tài sản với giá trị bằng 0

2. Chưa cập nhật Thời gian khấu hao cho Tài sản 

  • Kiểm tra thông tin tài sản
  • Tiến hành sửa và cập nhật thời gian khấu hao cho tài sản

  Lưu ý: 

  • Thời gian khấu hao được tính theo tháng
  • Nếu tài sản thiếu thời gian khấu hao, danh sách sẽ không hiển thị thông tin tài sản

 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.
Tài sản
Khắc phục sự cố không tính được khấu hao tài sản
Khắc phục sự cố không cấp phát được tài sản
Khắc phục sự cố không chọn được vị trí tài sản
Khắc phục sự cố không thu hồi được tài sản
Có in được mã QR code cho Tài sản không? Có thể in hàng loạt mã QR cho Tài sản không?
Có thao tác nào để đưa dữ liệu tài sản đã có của Công ty lên Hệ thống một cách nhanh chóng hay không? Thay vì phải thao tác tay tạo mới từng tài sản?
Có thể cấp phát 1 lần nhiều tài sản cho một nhân sự hoặc 1 lần cấp phát được cho nhiều nhân sự hay không?
Hệ thống có ghi nhận lại lịch sử cấp phát, thu hồi của 1 tài sản không? Có báo cáo thống kê tài sản hay không?
Hệ thống có quản lý được khấu hao của Tài sản hay không?
Biểu mẫu khi xuất thông tin Tài sản cấp phát có thể xuất ra hình ảnh tài sản được không?
Khi cấp phát tài sản, có nút nào để người nhận tài sản xác nhận là đã nhận tài sản được cấp phát hay không? Nếu không bấm xác nhận thì vẫn sẽ chưa được tính là cấp phát tài sản.
Có thể cài đặt cách khấu hao tài sản được hay không?
Có báo cáo thống kê toàn bộ tài sản của công ty, đã cấp phát bao nhiêu, còn lại bao nhiêu hay không?
Khi một loại tài sản = 0, làm sao bộ phận Quản lý Tài sản có thể biết để kiểm soát và đề xuất mua mới?