Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Sau khi chốt bảng lương, tuy nhiên sau đó có phát sinh, muốn chỉnh sửa nên đã hoàn chốt, vậy thời gian để hoàn chốt bảng lương là trong vòng bao lâu?


Thời gian hoàn chốt Bảng lương có thể được cài đặt trong mục Cài đặt của Bảng lương, với việc chỉnh sửa số ngày hoàn chốt Bảng lương.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.
Bảng lương
Sau khi chốt bảng lương, tuy nhiên sau đó có phát sinh, muốn chỉnh sửa nên đã hoàn chốt, vậy thời gian để hoàn chốt bảng lương là trong vòng bao lâu?
Có một số Bảng lương không muốn nhân viên nhìn thấy, làm thế nào để nhân viên không thấy được Bảng lương đó?
Muốn thay đổi mức lương của nhân viên thì phải làm thế nào trên Bảng lương?
Khi chỉnh sửa công thức, bảng lương có tự động cập nhật hay không?
Khi tạo đơn công tác, có phụ cấp công tác, vậy muốn liên kết sang bảng lương phải làm thế nào?
Muốn xuất/in Bảng lương trên phần mềm ra file theo mẫu của công ty có được không?
Tôi chỉnh sửa mức lương cơ bản của nhân viên vào tháng trước, tuy nhiên Bảng lương không tự động cập nhật, tại sao vậy?
Trên Bảng Lương, một số cột đang tính theo công thức, tôi muốn sửa thành số tiền như mong muốn, như vậy có được không?
Tôi muốn xem số tiền phải chi trả theo bộ phận, chi nhánh, và cả công ty có được không?
Tôi có 2 bảng lương, 1 bảng lương phụ BHXH, và 1 bảng lương công ty, tôi muốn lấy số tiền BHXH sang bảng lương công ty, làm cách nào để tôi thực hiện?
Tôi muốn nhân viên tự kiểm tra lương hàng ngày, không cần đến cuối tháng mới kiểm tra thì có được không?
Tôi muốn bảng lương sau khi hoàn thành sẽ được gửi đến Ban giám đốc phê duyệt, sau đó gửi đến Kế toán để tiến thành chi tiền thì phải làm như thế nào?
Tôi muốn sau khi Chốt bảng lương thì người lao động chỉ báo cáo sai sót đến HR trong vòng 3 ngày, sau 3 ngày người lao động không được báo cáo đến HR nữa thì làm thế nào?
Tôi muốn Trưởng bộ phận các phòng ban xem được lương của phòng mình mà không cần tách bảng lương thì như thế nào?
Tôi muốn thêm người xem bảng lương này nhưng không can thiệp được vào dữ liệu của bảng lương?
Tôi muốn thêm một cột ghi chú vào bảng lương?
Tôi muốn ẩn một số thông tin trên phiếu lương của nhân viên thì sẽ thao tác ra sao?
Tôi muốn liên kết dữ liệu từ bảng lương đến mục Quyết toán thuế thì cài đặt như thế nào?
Tôi muốn liên kết dữ liệu từ bảng lương đến mục Bảo hiểm trong hồ sơ nhân sự thì làm thế nào?
Cách liên kết các bảng lương thế nào?
Khắc phục sự cố không có thông tin nhân sự trong bảng lương
Khắc phục sự cố không import được trường thông tin trong bảng lương
Xử lý tách dòng nhân sự trong bảng lương
Khắc phục sự cố không hoàn chốt được bảng lương
Khắc phục sự cố không đi lương được từ phần mềm
Khắc phục sự cố không có thông tin quyết toán thuế