Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Các loại file nào cho phép thực hiện ký số trên 1Office?


Bạn chỉ có thể thực hiện ký số trên các file tài liệu định dạng file Word hoặc file PDF.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.