Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Làm sao để lấy lại mật khẩu đăng nhập 1Office?


Bạn có thể lấy lại mật khẩu tài khoản 1Office bằng 2 cách:

Sử dụng tài khoản email trong hồ sơ nhân sự để lấy lại mật khẩu

  1. Truy cập màn hình Đăng nhập, chọn Quên mật khẩu.
  2. Nhập thông tin email và mã bảo mật, chọn Xác nhận.

Thông tin tài khoản sẽ được gửi về email cá nhân nếu email trùng với email của tài khoản trên hồ sơ nhân sự.


Người quản trị sử dụng tài khoản Admin để thay đổi mật khẩu

  1. Truy cập Cài đặt hệ thống   Hệ thống
  2. Chọn tài khoản cần thay đổi mật khẩu, chọn Thay đổi mật khẩu  
  3. Nhập mật khẩu mới, chọn Cập nhật.

 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.