Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố cấu hình cổng mailbox nhưng không lấy được thông tin ứng viên


Trường hợp đã có CV gửi về email nhưng chưa đổ về phần mềm, có hai nguyên nhân chính dẫn đến sự cố này:

1. Chưa thêm cổng email vào Chiến dịch tuyển dụng. Để thêm cổng email đã đăng ký vào chiến dịch tuyển dụng bạn cần thực hiện các thao tác sau:

  • Mở Chiến dịch Tuyển dụng cần link thông tin ứng viên
  • Chọn Thêm cổng     Cổng mailbox
  • Chọn cổng mailbox đã cài đặt, ngày quét và từ khóa thuộc tiêu đề mail

1Office sẽ quét các CV về chiến dịch theo từ khóa trên tiêu đề email gửi về.

2. Sai thông tin cổng mail. Thông tin ứng viên sẽ quét về theo tiêu đề mail và ngày quét đã cài đặt ở cổng mailbox trên chiến dịch. Trường hợp không có thông tin ứng viên đổ về bạn cần thực hiện một trong hai cách sau:

  • Liên hệ Phụ trách chiến dịch tuyển dụng kiểm tra cài đặt cổng email
  • Truy cập vào Chiến dịch đang lỗi   Chọn Thêm cổng     Cổng mailbox để kiểm tra từ khóa và ngày quét email

3. CV ứng viên không được gửi về từ kênh tuyển dụng

1Office cho phép liên kết thông tin tuyển dụng với các kênh tuyển dụng qua cổng mailbox nên các thông tin ứng viên gửi trực tiếp từ mail cá nhân sẽ không được quét và cập nhật vào kho ứng viên.

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.