Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Văn bản đã xử lý muốn đưa lên 1Office để lưu trữ, phải làm sao?


Trường hợp bạn muốn lưu trữ văn bản đã xử lý xong lên quản lý trên 1Office bạn cần thực hiện thao tác sau:

  • Thực hiện tạo mới văn bản
  • Tại màn hình Tạo mới văn bản   Chọn Văn bản đã được xử lý, chỉ để lưu Tại Loại văn bản.
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.