Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không tồn tại đơn vị nhận email phát hành khi phát hành văn bản


Có hai nguyên nhân dẫn đến sự cố không tồn tại đơn vị nhận email phát hành khi phát hành văn bản:

1. Chưa cập nhật danh bạ nơi nhận/gửi. Nếu khi xuất bản không có đơn vị nhận email phát hành, bạn có thể thực hiện cách sau:

  • Liên hệ Quản lý Văn bản để cập nhật danh bạ nơi nhận/gửi.
  • Mở phân hệ Văn bản     Danh bạ nơi nhận/gửi để thêm mới đơn vị nhận email phát hành.

2. Chưa chọn Đơn vị nhận khi tạo văn bản. Trường hợp chưa chọn Đơn vị nhận thì khi phát hành sẽ không hiển thị thông tin đơn vị nhận. Để xử lý vấn đề này bạn cần thực hiện một trong hai cách sau:

  • Liên hệ người quản lý văn bản bổ sung Đơn vị nhận
  • Tại màn hình chi tiết Văn bản   Tiến hành Sửa và cập nhật Đơn vị nhận

3. Danh bạ nơi nhận/gửi chưa cập nhật email. Trường hợp đã cập nhật Đơn vị nhận nhưng không có thông tin email đơn vị nhận là do Đơn vị nhận chưa có thông tin email. Để xử lý vấn đề này bạn thực hiện như sau:

  • Liên hệ Quản lý Văn bản để cập nhật lại thông tin Danh bạ nơi nhận/gửi
  • Tại Danh bạ nơi nhận/gửi     cập nhật thêm email của nơi nhận/gửi
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.