Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không tạo được quy trình xử lý văn bản mẫu


Nhân sự không tạo được quy trình xử lý văn bản mẫu là do chưa được cập nhật trong danh sách nhân sự có quyền tạo mới quy trình mẫu. Để bổ sung nội dung này bạn có thể thực hiện cách sau:

  • Liên hệ bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu cấp quyền tạo mới Quy trình tự động
  • Truy cập vào Cài đặt tài khoản   , tại cấu hình quyền truy cập Văn bản, chọn quyền Quản lý tất cả.
  • Liên hệ bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu thêm bạn vào danh sách nhân sự có quyền tạo mới quy trình mẫu:
    • Tại Cài đặt văn bản     thêm danh sách nhân sự vào mục Danh sách nhân sự có quyền tạo mới quy trình mẫu
Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.