Trung tâm hỗ trợ 1Office
Truy cập 1Office

Khắc phục sự cố không xem hoặc chấm điểm KPI


Có ba nguyên nhân chính dẫn đến việc không thể xem hoặc chấm điểm KPI

1. Không được phân quyền vào phân hệ KPI. Để có quyền này, bạn có thể thực hiện như sau:

  • Liên hệ với bộ phận Quản trị hệ thống để yêu cầu cấp quyền cho bạn.
  • Truy cập vào Cài đặt tài khoản   , tại cấu hình quyền truy cập Đánh giá KPI, chọn Tạo mới.

2. Không có trong danh sách người chấm điểm KPI, trường hợp này bạn cần

  • Liên hệ Người quản lý kỳ đánh giá để bổ sung người đánh giá
  • Truy cập mẫu đánh giá    điều chỉnh danh sách người chấm điểm phù hợp.

3. Kỳ đánh giá đã được chốt

Đối với kỳ đánh giá KPI đã được chốt, không thể thực hiện chấm điểm đánh giá, trường hợp này cần hoàn chốt để thực hiện chấm điểm.

 

Back to top
1Office là phần mềm đa chức năng dành cho quản trị doanh nghiệp, giúp tối ưu hoá quy trình làm việc vả nâng cao hiệu suất hoạt động của tổ chức.
KPI và OKR
Khắc phục sự cố không chọn được đơn vị khi tạo kết quả then chốt loại Khối lượng
Khắc phục sự cố không cập nhật được tiến độ mục tiêu
Khắc phục sự cố không xem hoặc chấm điểm KPI
Nếu 1 nhân sự có nhiều kỳ đánh giá KPI và các kỳ này đã được chốt. Khi link qua bảng lương sẽ lấy điểm KPI nào?
Khắc phục sự cố số từ khoá không hợp lệ khi tạo mới tiêu chí KPI
Tôi được phân quyền xem được ở mục KPI và OKR rồi nhưng không nhìn thấy tính năng OKR?
Tôi có thể tạo được kết quả then chốt cha, con không?
Tại sao tôi không thiết lập được quy trình duyệt cho kỳ đánh giá?
Tôi có thể lấy được số lượng công việc hoàn thành đúng hạn của nhân sự để tính KPI được không?
Tôi muốn cài đặt thêm nhóm tiêu chí KPI thì phải là như thế nào?
Tôi muốn khi tạo kỳ đánh giá theo mẫu tạo sẵn, người tạo không thể chỉnh sửa được thông tin tiêu chí và công thức thì làm như thế nào?
Tôi là người chấm điểm của kỳ đánh giá nhưng tôi không thấy hiển thị nút chấm điểm?
Khi chấm điểm KPI xong tôi muốn ghi thêm nhận xét cho nhân sự thì làm thế nào?
Tôi không thể export kết quả KPI?
Khắc phục sự cố không cập nhật được trạng thái của kết quả then chốt
Khắc phục sự cố không liên kết được tới phân hệ bảng lương
Khắc phục sự cố không tạo được kỳ đánh giá